strona główna gimnazjum . strona główna Rejowych varia(cji)

Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi

nazwa podstrony

Strona poświęcona corocznemu Turniejowi Wiedzy o Patronie Szkoły

Informacja z działu: Rejada grudzień 2013

Fotograficzne wspomnienia z Turnieju 12 grudnia 2013 roku

 

Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 zorganizowany został przez uczniów klasy pod opieką wychowawczyni, pani Iwony Filipowicz.

Aktualności

Cni klas pierwszych Gimnazjum naszego Uczniowie!

Zaszczyt nas spotyka dzisiaj wielki, a w tej kryjący się rzeczy, że teraz właśnie początek przygotowań do Turnieju sławnego, co roku w szkole naszej mającego miejsce, ogłaszamy i Was, żaczkowie mili, do wzięcia udziału w nim zaprosić możemy.

Dwa tygodnie mając na odpowiednie stroju, oręża i ducha przysposobienie poniższymi materiami umysły powinniście zająć:

1. O Patronie naszym, Mikołaju Reju, dowiedzieć się jak najwięcej, choćby z kart mu poświęconych, a w miejscu wskazanym się znajdujących (http://www.gim26.edu.pl/rejada/), takoż o epoce jego i Polsce czasów jego.

2. Reprezentację Waszą w liczbie trzech osób wybrać z najlepszych spośród Was i sposobić ją do stanięcia w szranki, co mieć będzie miejsce 9 grudnia na sali sportowej naszej szkoły.

3. Alegorię Gimnazjum naszego z objaśnieniami wszelakimi koniecznymi sporządzić na wielkiej karcie, a na czas ją dostarczyć przed dniem turnieju.

4. Wizerunek wychowawcy do przygotowywanego Zwierzyńca w klasie całej na wzór tych, które spod ręki mistrza Reja wyszły, ułożyć, a osobę o głosie miłym i utalentowaną do recytacji przygotować.

5. Apoftegmata krótkie mądrość przyszłych uczniów Gimnazjum budujące ułożyć i na karcie czystopiśmiennej przed komisją położyć w dniu Turniej poprzedzającym.

Pamiętać o tym powinniście, że wszelkiej pomocy oczekiwać możecie od nas, organizatorów, przeto pytajcie o to, czego zrozumieć na razie nie możecie.

Piotr Staśkiewicz
i klasa 2C (poprzedniego Turnieju tryumfatorzy)

UWAGA!
Więcej w dziale „Rejada grudzień 2015” znajdziecie (link z prawej strony umieszczony), gdzie wyjaśnienia pojęć alegoria, wizerunek i apoftegmat do piątku 27 listopada umieszczone zostaną.

Informacje o Turnieju i jego historii

Wszystkie informacje umieszczone w tym dziale

Idea strony poświęconej Naszemu Patronowi

Materiały opracowane niegdyś dla potrzeb Turnieju

Rejada grudzień 2013

Wszystkie informacje umieszczone w tym dziale

Fotograficzne wspomnienia z Turnieju 12 grudnia 2013 roku

Ogólnie o obyczajowości, życiu i filozofii XVI wieku w Polsce

Wszystkie informacje umieszczone w tym dziale

Kuchnia staropolska cz. 1

Kuchnia staropolska cz. 2

Kuchnia staropolska cz. 3

Kuchnia staropolska cz. 4

Medycyna staropolska

Architektura w dobie renesansu

Wszystkie informacje zostały umieszczone na tej stronie w dobrej wierze i z przekonaniem, że służą właściwym celom – lepszemu poznaniu polskiej kultury, a przez to kształtowaniu potrzeby dalszego tej kultury współtworzenia. Staraliśmy się – o ile mamy tego świadomość – nie naruszać niczyich praw autorskich i własności intelektualnej. Próbowaliśmy również tam, gdzie to możliwe, wprowadzać informację o zapożyczeniach i źródłach. Jeśli, pomimo naszych starań, ktoś uza, że jakaś część tej strony www narusza wspomniane wyżej prawa, prosimy o kontakt tutaj, lub na mail administratora, a natychmiast postaramy się zmienić wygląd serwisu. Strona realizuje wyłącznie cele edukacyjne i nie przynosi nikomu dochodu.